Son dakika: DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ait yeni gelişme!

AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Karma Kurul, DBP’li Salihe Aydeniz hakkındaki 5 yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı fezlekesini ele aldı. 

Beyazıt, yasama dokunulmazlığının gayesinin milletvekillerini keyfi ve temelsiz ceza, soruşturma ve kovuşturmalar ile tutuklamalardan korumak olduğunu söyledi. Yasama dokunulmazlığının, milletvekilliği vazifesinin ehemmiyeti, ciddiyeti ve prestijinin bir göstergesi olduğunu lisana getiren Beyazıt, “Milletvekillerine tanınan dokunulmazlık, milletvekillerinin şahıslarına tanınmış bir cürüm sürece özgürlüğü olarak görülemez” dedi.

Beyazıt, TBMM’nin, kurulduğu günden bugüne toplumda saygınlığını güçlendirerek devam ettirdiğini, milletvekillerinin de TBMM’nin saygınlığına ziyan verme ihtimali bulunan hal, tavır ve davranışlardan kaçınmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirtti.

Yasama organının saygınlığını muhafazanın, öncelikle milletin temsilcileri olarak milletvekillerine düşen kıymetli ve hassas bir misyon olduğunu vurgulayan Beyazıt, “Milletvekilleri toplum nezdinde kabul görmeyecek, milletvekilliğinin saygınlığını zedeleme ihtimali olan her hal ve davranıştan azami düzeyde uzak durmalı ve bu cins durumların oluşmasına mani olmalı” tabirini kullandı.

“BU TEZLERİN KURUL TARAFINDAN İNCELENMESİ ÖNEMLİ”

DBP’li Aydeniz’in, Karma Kurulda hakkında en fazla dokunulmazlık belgesi bulunan milletvekili olduğunu bildiren Beyazıt, “Gündemimize aldığımız belgeler Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in tekrar mahiyeti gösteren ve kamuoyunda infiale sebep olan, kamu görevlilerine vazifelerini yaptırmamak için direnme ile fiziki ve kelamlı şiddette bulunma tezlerini içeren dosyalar” bilgisini paylaştı.

Yasama organın saygınlığına ziyan verebilecek mahiyetteki bu tezlerin kurul tarafından incelenmesinin, parlamentonun ve milletvekillerinin prestijinin korunabilmesi açısından da değerli olduğuna işaret eden Beyazıt, şunları kaydetti:

Dosyalarda yer alan suçlamalar sav niteliğinde olup komitemizin vazifesi de ilgili milletvekilinin hatalı olup olmadığının kıymetlendirilmesi ve yargılanması değildir. Kurulumuzun ve kuracağımız hazırlık komitesinin vazifesi belgeleri incelemek ve gerekli görülürse yargılamanın önünü açmak ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermek olacaktır. Bu bahisteki en son karar merci ise TBMM Genel Heyetidir.

HAZIRLIK KURULU KARARI 

TBMM Anayasa -Adalet Karma Kurulu, DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ait hazırlık kurulu kurulmasına karar verildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.