Şizoid görüngü ve nesne ilişkileri ve kendilik- harry guntrip

Guntrip bu eserinde kişinin haz odaklı değil ilişki odaklı bir yapıya sahip olduğunu savunarak başlamış. Haz nesne için bir işaret levhasıdır. (Fairbairn) Yaşam ancak nesne ilişkileri ile anlam bulur, ilişki olmadan ben gelişemez. Psikonevrozların aslında şizoide engel olmak için bir savunma görevi gördüğünü söylüyor. İyi nesne arayışı engelleme, korku yada kaygı ile karşılaştığında psikopatolojilere neden oluyor. Kötü nesne iyi nesneden daha köklü bir biçimde içselleştirilir. Hastalıklar kötü nesnelerle başa çıkmak için savunmadır. Şizoid geri çekilme yaşamın ilk yılında görülür.

Depresyon: Yok etme korkusu: Suçluluk (Nefret ile yok etme) Şizoid: Yutucu, içe alıcı halde yıkıcılaşması (Sevgi ile yok etme korkusu)

Yutma isteği, korkuya korku da geri çekilmeye neden olur. Bu yüzden libido nesnelere değil içe yönelir. Depresif, kişiyi yitirmekten korkarken, şizoid kendisini yitirmekten de korkar. Şizoid, uyarıcı gereksinilen nesne iken depresif, yok edilmesi gereken, reddedici nesne olarak algılanır. Depresif bebek ısırır, şizoid bebek yutmak ister. Özdeleşme; yutulma (anne rahmine gerileme) içine alma; yutma (oral evre) Şizoidler duyguya değil özdeşleşmeye dayanırlar. Şizoidler için ayrılma; öfkeli şiddet yüklü yıkıcı bir ‘’’kopuştur’’. Sevgi nesneleri kendi içlerindedir onlarla özdeşirler. Otoerotik faaliyetleri özdeşleşmeye dayanır. Kişiyle (örn;anne) ilişki tümüyle kendi içinde sürer. Özgürlük konusunu aklından çıkaramazlar. Kişiye gereksinim ve kişiyi yutma korkusundan dolayı çatışma yaşarlar. Kopukluları, hiç durmaksızın konuşma, telaşlı etkinlikle maskelenebilir. Rüyalarında; başkalarının etkinliğine gözlemci olarak katılma şeklinde görülebilir. Görev ve düşünceye aşırı önem verilmeleri yokluktan kaçma korkusu olarak sık görülür.

Şizoid: Gerilemiş Paranoid: Zulme uğramış Depresif: Suçluluk yüklenmiş

Depresif intihar; öfkeli yıkıcı şizoid intihar; duygu donukluğu şeklinde görülür. Şizoid katılıkta ahlak öncesi durumdadır. Sağlıklı gerileme; gevşeme, dinleme, uyuma şeklinde görüşür. Şizoid kişinin fantezileri; bene sahip olduğu duygusunu canlı tutmaya yarayabilir. Kişi yalnızlığa ancak ‘’iç yaşamında yalnız değilse’’ katlanabilir. Kişinin takıntıları, beni korumak için görülebilir.

Terapistler için: Terapötik gerileme ile birincil özdeşleşmenin başlangıç noktasına ulaşılması amaçlanmalıdır. Danışanın anne babasıyla gerçekleştiremediği ‘’ben doğumu ve büyümesini’’ kazanabileceği ilişki kurulmalıdır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.