ÖTV’de kritik düzenleme: Cumhurbaşkanı üç kat arttırıp sıfırlayabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Bildirimi’nde türlü mevzulardaki ihtilaf yaşanan bahislere ait konulara açıklık getirilirken, daha evvel ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sonunu 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama bildirisine eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra birebir araç için yapılan aksesuar, boya muhafaza, kuaför, ek garanti ve gibisi teslim ve hizmetlere ait bedellerin ÖTV’ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

ÖTV Kanun’u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de yanılgılı uygulamaların önüne geçildi. Buna nazaran, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların kimi donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi. Örneğin, aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, zirve lambalarının olması, taşıtlardaki mecburî yangın tüpü ve birinci yardım materyalleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi gerecin bulunduğu birinci yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması üzere konular Bildiri’ye eklendi.

Öte yandan 26 Ekim 2021’de yayımlanan “Vergi Yordam Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV bildirimindeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi. Böylelikle, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sonunu 3 katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ait düzenleme uygulama bildiriminde yer almış oldu.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.