Ekrem İmamoğlu’ndan valilik yazısına sert reaksiyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Florya Atatürk Ormanı bitişiğindeki alanı, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampusu’na dönüştürdü. İPA Kampus’un resmi açılışı; TBMM CHP Küme Başkanvekili Engin Altay ve İBB Lideri Ekrem İmamoğlu’nun iştirakleriyle gerçekleştirildi. Eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu da aktiflikte İBB Başkanı’nı yalnız bırakmadı. Konuşması öncesinde İPA Yerleşke içindeki stantları ve üretimi tamamlanan özel tasarım kütüphaneyi gezen İmamoğlu, “Vizyon 2050-Geleceğin İstanbul’u Sunumu”nu, açık havada konumlandırılan 360 derecelik bir platform üzerinde yaptı.

“İSTANBUL, LİDERLİĞİ ÜSTLENMEYE ADAY”

“İstanbul tüm tarihî, kültürel birikimiyle, ekonomik imkanları ve hacmiyle, yanlışsız ve akılcı bir siyasi perspektifin yönlendiriciliğinde, bu liderliği üstlenmeye adaydır. Ve üstlenecektir de” diyen İmamoğlu, “İstanbul, seçimini yapmıştır. İstanbul, kent halkının memnunluğunu ve huzurunu odağına alarak, dünyada barışın, adaletin, çeşitliliğin ve özgürlüğün temsilcisi olarak geleceği kazanacaktır. Gençliği kazanacaktır. Bayanları ve çocukları kazanacaktır. İstanbul 2050 Vizyonu; ‘Başka bir İstanbul hayalimiz var’ diyerek çıktığımız bu yeni yolda, her adımda İstanbul’u düşündüğümüz, İstanbul’un ruhunu yine yaşatmak için hazırladığımız çok kıymetli bir rehberdir. İstanbul Vizyon 2050 Dokümanı; global, ulusal, bölgesel ve kentsel ölçekte bugünde izleri görülen fakat geleceğin dünyasının şekillendireceği 5 temel kriz alanına bir meydan okuma programıdır” halinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN İÇİNDEN GEÇTİĞİ DEMOKRASİ, HUKUK VE İDARE KRİZİ; GELECEĞİN İSTANBUL’UNUN ÖNÜNDEKİ EN KIYMETLİ ENGEL”

5 temel krizi; “Yönetişim ve Demokrasi”, “Ekonomi ve Kalkınma”, “Ekoloji ve Çevre”, “Kentsel Yapılı Etraf, Ulaşım ve Altyapı” ve “Toplumsal Refah ve Adalet” formunda sıralayan İmamoğlu, konuşmasında, her hususa ait tahlil yollarını detaylı bir formda anlattı. “Şimdi sözlerime öbür krizlerden de kaynaklı sıkışma ve tıkanmaları işaret ederken, her seviyede adalet ve demokrasi süreçlerini tahrip eden, demokratik kurum ve konseyleri askıya alan bugünün idare anlayışına ve alışkanlıklarına yönelik en büyük meydan okumayla anlatıma devam etmek istiyorum” diyen İmamoğlu, “Bugün Türkiye’nin içinden geçtiği demokrasi, hukuk ve idare krizi; geleceğin İstanbul’unun önündeki en kıymetli mahzuru teşkil etmektedir. Başta İBB olmak üzere; idare mercilerinin, karar alma organlarının gerçek manada iştirakçi hale gelmesi ve kentin ana biles¸enlerinin aktif biçimde paydaş haline getirilmesi amaçlarımızın başındadır. Aslında idare vizyonumuzun özünü, yaklaşımımızı İPA’nın kendisi; İstanbul’umuzun idaresindeki bilime, akla, iştirake dayanan fikri dönüşüm ve ona eşlik eden mekânsal dönüşüm özetliyor” sözlerini kullandı.

“YETKİ VE KAYNAK ZORLUĞUNUN BEDELİNİ YALNIZCA İSTANBUL DEĞİL, TÜM TÜRKİYE ÖDEMEKTEDİR”

İPA ve bünyesindeki 2050 Ofisi, İstanbul İstatistik Ofisi, Kamusal Tasarım Ofisi, Toplumsal Siyasetler Ofisi ve İPA Enstitü’yü, kentte yaşayan farklı bölümleri ortak gayeler doğrultusunda bir ortaya getiren bir ekosistem olarak tanımlayan İmamoğlu, “Merkezinden çeperlerine tüm İstanbul’umuz, İstanbul Planlama Ajansı’nın çalışma alanıdır. Bu adımlarımız geleceğin İstanbul’unda artık tek bir şeyin değişmez olduğunu kesinleştirmiştir. Artık İstanbul’da her kim vazifeye gelirse gelsin, ‘Ben yaptım oldu’ asla ve asla diyemeyecektir. O anlayış artık miadını doldurmuştur” dedi. İstanbul’un artan nüfusundan kaynaklı problemlerden ötürü daha geniş yetkilere sahip ve daha aktif kaynakları kullanan bir yasal mevzuatı hak ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Fakat bu alanda yaratılan boşluklar, keyfi yetki gaspları nedeniyle kıymetli problemler yaşamaktadır. İstanbul’a yaşatılan bu yetki ve kaynak zorluğunun bedelini ise, yalnızca İstanbul değil, tüm Türkiye ödemektedir” sözlerini kullandı.

“İSTANBUL’UN 2020 YILINDA 230 MİLYAR DOLARLIK GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILASI VARDI, ARTIK 89 MİLYAR DOLAR”

“Çok değil daha 2 yıl evvel, 2020 yılının başında dolar kuru kaç liraydı hatırlayabiliyor musunuz” sorusunu yönelten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Söyleyeyim; 5,9 lira. Artık 20 liraya dayandı. İnsan hayret içerisinde kalıyor değil mi; ‘Ekonomi nasıl bu kadar makûs yönetilebilir’ diye. Pekala bunun İstanbul’a tesiri nedir? İstanbul’un 2020 yılındaki döviz kurlarına nazaran 230 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası vardı. Ortadan geçen müddette üretim gücü artsa da merkezi yönetimin berbat iktisat idaresi, para siyasetleri ve israfa dayalı sistemi yüzünden bu sayı 89 milyar dolara kadar gerilemiştir. Münasebetiyle İstanbul, ekonomik güç göstergeleri açısından dünya kentleri ortasında irtifa kaybetmiştir. Tercih edilen para siyasetleri doğrultusunda enflasyonun patlamasıyla, bir avuç insanın zenginleşmesi uğruna tüm Türkiye’de ve natürel ki İstanbul’da, halkımızın hayatı katlanılamaz pahalılık ile karşı karşıya kalmıştır. Lakin şunu söylemeliyim: Bu vahim tablo elbette İstanbul’da olduğu üzere Türkiye’de de çok yakın vakitte gerçekleşecek, esaslı ve heyecan verici iktidar değişimi ile inanın çok süratli ilerleyecek ve çok suratı güzelleşecektir.”

BÜYÜKELÇİ REAKSİYONU: ÇÜRÜMÜŞLÜK

Belediye liderlerinin; büyükelçi, konsolos üzere yabancı temsilcilerle görüşmelerinin Dışişleri Bakanlığı müsaadesine bağlanması istikametindeki karara da değinen İmamoğlu “Bu atakların yalnızca merkezi yönetimin toplum nezdindeki çürümüşlüğünü göstermek dışında manası yoktur” diyerek reaksiyon gösterdi.

HAYALİNDEKİ 2050 İSTANBUL’UNU TARİFLEDİ

İBB’nin sarsıntıdan kentsel dönüşüme, ulaşımdan altyapı yatırımlarına, tarihî miraslardan çevresel düzenlemelere kadar birçok alandaki projelerini ayrıntılandıran İmamoğlu, “hayalindeki 2050 yılının İstanbul’unu” şöyle tarifledi:

“2050 yılının I·stanbul’u, hayatın tüm çes¸itliligˆi ile canlı ve özgür oldugˆu, herkesin güzel yas¸adıgˆı bir dünya kentidir. Vizyonumuzun çatısı bu. İstanbul, hedeflediği bu düzgün ömrü sağlamak için planlı gelişmek ve yaptığımız tüm projeksiyon ve değerlendirmeler ışığında 20 milyon eşik nüfusunu aşmamak durumundadır. 2050 yılında 20 milyon I·stanbullu; birlikte üreten, birbirinden ögˆrenen, yaratıcı ve yenilikçi insanların merkezidir. Tüm dünyadan insanları kendisine çeken ve onlara ilham veren İstanbul, insanların içinde bulunmaktan heyecan duyduğu ve zenginles¸tiği bir kenttir. İstanbul, insanların merak ettigˆi, hayatta kesinlikle deneyimlemeyi hayal ettigˆi bir kenttir. I·stanbul’da gençlerin sesine degˆer verilir ve hürmet duyulur. Gençler, geleceklerini I·stanbul’da kurmak için umutla hayata katılırlar. 2050 yılındaki I·stanbul, yes¸il ve yüksek teknolojili bir üretim merkezidir.”

“2050’NİN İSTANBUL’U, YARATICI VE YENİLİKÇİ GİRİS¸İMCİLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR MERKEZDİR”

“Kentin güçlü mahallî üreticileri, üretiminin yanı sıra aras¸tırma-gelis¸tirme ve dizaynın da bir kesimidir. Tarım, I·stanbul’da kentsel hayatın ve kültürün bir değerli bir ögesidir. 2050’nin İstanbul’u, yaratıcı ve yenilikçi giris¸imciler için vazgeçilmez hem bölgesel hem global bir merkezdir. Bilgi paylas¸ımı, birlikte üretim imkanları ve altyapısı kentin her yerine yayılmıs¸tır. I·stanbul, tüm dünyadan insanların birlikte üretim yapması için, ortak düs¸ünce ve buluşmaların kentidir. 2050 İstanbul’unda egˆitim, sagˆlık, kültür ve sanat, barınma, sagˆlıklı besin herkes içindir ve kalitelidir. Tüm I·stanbullular kentsel yas¸amın kesimidir; kendi degˆer ve kimliklerini koruyabilir, özgürce yaşayabilirler. Kaynaklardan adil s¸ekilde hisse alabilirler. İstanbul, dünyada barışın ve müsamahanın temsil edildiği kenttir. Bu kadim coğrafyanın başkanı ve yol göstericisidir. I·stanbul’un sokakları, meydanları ve tüm kamusal alanları kültürle, sanatla, sporla renkli ve canlıdır. Tüm I·stanbullular bunun modülüdür. I·stanbul’a izini bırakır.”

“MARMARA DENİZİ CANLANMIŞ, KUZEY ORMANLARI İSTANBUL’U KANATLARI ALTINA ALMIŞTIR

“I·stanbul’un meydanları ve sokakları herkes için tasarlanmıs¸tır. 2050 yılında I·stanbul, planlı dönüs¸müs¸tür. Global bir ekonomik merkez olmaya devam ederken ve kent ekonomik gücünü artırırken, birebir vakitte insanlara huzurlu, paylaşımcı bir yas¸am etrafı sunmaktadır. I·stanbul’da yas¸ayanlar, sokaklarında yürümenin, is¸e ya da okula giderken bisiklete binmenin, her yas¸ta spor yapmanın ve oyun oynamanın keyfini sürerler. Trafik İstanbullular için sıkıntı olmaktan çıkmıştır. Ulaşım imkanları ileri düzeylere gelmiştir. 2050’nin I·stanbul’u, özgünlüklerini korumus¸tur. Kendisine bırakılan emaneti, yıllar geçse de müdafaayı bilmiştir. I·stanbul’un Bogˆazı, vapurları, Haliç’i, Adalar’ı, Galata’sı, Beyogˆlu bölgesi, Eyüpsultan’ı ve daha kaçları ile bütünles¸mis¸ kültürel mirası her vakit I·stanbul’un ve I·stanbulluların kimligˆinin modülüdür. 2050’de I·stanbul, tüm biles¸enleriyle dogˆa dostu bir metropoldür. Kentte bulunan tüm canlılar korunur. I·stanbul’un dogˆası ve biyoçes¸itliligˆi özgünlügˆünün bir kesimidir. Marmara Denizi canlanmış, dereleri canlanmış, Kuzey Ormanları İstanbul’u kanatları altına almıştır. I·klim krizine kars¸ı tüm I·stanbullular, birlikte çaba etmektedir. Kentin iktisadı, imkanları ve fizikî etrafı adil s¸ekilde dönüs¸türülmüs¸tür.”

“İSTANBUL, EŞİTSİZLİĞE KARŞI ADALETİN KENTİDİR”

“Artık İstanbul, kaynaklarını verimli kullanan, kirletmeyen, döngüsel bir kenttir. I·stanbullular, zorluklar kars¸ısında dayanışma içindedir, her vakit ortak hareket eder. Problemlere kars¸ı yenilikçi tahlilleri, daima ve birlikte kes¸federler. I·stanbul, her seviyede demokratik bir kent yas¸amı ve özgür söz alanı sagˆlar. I·stanbullular ise, güçlü sivil alanın en değerli ögesidir. Dünyadaki kaynakların giderek tükendiği; iklim krizi, toplumsal adaletsizlik, savaş ve yıkımlarla uğraş ettiğimiz bir çağda, tüm bu zorluklara ve aksiliklere karşı, İstanbul’u daima birlikte daha adil, daha yeşil, daha yaratıcı, daha sürdürülebilir bir kent haline getireceğimize yürekten inanıyorum. İstanbul, tüm bu problemlerle boğuşan dünyaya pek çok açıdan örnek olacaktır. 2050 yılında I·stanbullular, keyifli ve gelecekten umutludur. İstanbul, eşitsizliğe karşı adaletin kentidir.”

“İSTANBUL’UN GELECEK İÇİN BİR PLANI VAR”

“Çünkü İstanbul’un gelecek için bir planı var. Zira İstanbul’un bu plana inanan insanları var” diyen İmamoğlu, kelamlarını, “Bugün sizlerle ana başlıklarını paylaştığım Vizyon 2050 Dokümanı, şayet bir ortada olabilir ve bu ortak geleceğe sahip çıkabilirsek, İstanbul’dan Türkiye’ye ve tüm dünyaya seslenen adil, eşit, özgür ve refah içerisinde bir hayatın nasıl mümkün olabileceğinin manifestosudur. Bu seyahatte, Cumhuriyetimizi demokrasi ve kalkınma ile ikinci yüzyıla taşırken, İstanbul’umuzun rolünü tanımlayan güçlü bir yol haritasıdır. Gelin bu seyahati, bugünden birlikte koşmaya başlayalım. Hayallerimizden ilham alarak İstanbul’un 2050 Vizyonu’nu daima birlikte büyütelim. Vizyon 2050, bugünden itibaren 16 milyon İstanbullu’nun gelecek umududur, İstanbullularındır” biçiminde tamamladı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.